Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Sivistyslautakunta valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan ja yhden varatarkastajan. Sivistyslautakunta tarkastaa tämän kokouksen pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta,​ jotka päätetään yksimielisesti ehdotuksen tai muutetun ehdotuksen mukaisesti. Muilta osin pöytäkirjantarkastaja tarkastaa pöytäkirjan sen valmistuttua.

Pöytäkirja julkaistaan perjantaina 6.11.2020 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Nafisa Yeasminin ja varalle Mari Jolangin.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi pöytäkirjantarkistajaksi Hilla Haajasen ja varalle Marjatta Koivuranta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.