Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 5.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Vapaa-ajan palvelualueen avustussopimusten raportointia

ROIDno-2019-3828

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2020 käyttösuunnitelma sisältää oman tuotannon lisäksi palveluhankintoja kaupungin ulkopuolisilta palvelutuottajilta. Ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa solmittujen sopimusten tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan raportoinnin yhteydessä.

Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n raportin kokouksessa esittelee Rovaniemen teatterin toiminnanjohtaja Sari Alatalo.

Seuraavat palvelutuottajat ovat toimittaneet raportin sivistyslautakunnalle sovitusti 30.9.2020 mennessä:
- Lapin Alueteatteriyhdistys ry, teatterin toiminnanjohtaja Sari Alatalo esittelee kokouksessa 
- Rovaniemen seudun Mielenterveysseura ry/Neuvokas
- Tanssiteatteri Rimpparemmi ry
- Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry
- Taito Lappi ry
- Sirkus Taika-Aika ry
- Monitaideyhdistys Piste ry
- Rovalan Nuoret ry/Tyttöjen Talo
- Lapin taiteilijaseura ry

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta merkitsee avustussopimusten seurantaraportit tiedoksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.