Sivistyslautakunta, kokous 6.5.2024

§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy esityslistan työjärjestykseksi.

 

Päätös

Puheenjohtaja totesi osallistujat.

Sivistyslautakunta totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi esityslistan työjärjestykseksi.