Sivistyslautakunta, kokous 6.5.2024

§ 52 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Nafisa Yeasmin ja varalle Vesa Puuronen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 10.5.2024.
Pöytäkirja julkaistaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi tämän pöytäkirjantarkastajaksi Vesa Puurosen ja varalle Riitta-Maija Hokkasen.