Sivistyslautakunta, kokous 6.5.2024

§ 53 Toisen asteen oppikirjojen ja niihin liittyvien oheismateriaalien hankinta

ROIDno-2024-1776

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on mukana Hansel Oy:n Toisen asteen oppimateriaalit-puitejärjestelyssä 2021–2023 (2025), jonka kautta on hankittu lukiokoulutuksen oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit Kirjavälitys Oy:ltä. Hansel valmistelee vuoden 2024 aikana kilpailutusta hankintakaudelle 2025–2027 (2029). Puitejärjestelyä voivat hyödyntää vain ennen hankintailmoituksen julkaisua mukaan liittyneet asiakkaat. 

Puitejärjestelyyn liittyvät asiakkaat saavat käyttöönsä toisen asteen opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit sekä kaikki tuotteiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut. Saatavilla on laaja valikoima eri kustantajien ja sisällöntuottajien oppimateriaaleja painettuna ja digitaalisena. Oppimateriaaleja ovat: painetut ja digitaaliset oppikirjat, opetusaineistot ja tehtävät, muut opetuksessa ja kasvatuksessa tarvittavat painetut tai digitaaliset materiaalit (opettajien oppaat ja kasvatukselliset oppaat, oppimispelit, kokeet, oppimissovellukset, kartat, äänikirjat, cd-/dvd-levyt ja muut vastaavat materiaalit). Oppimateriaaleja on saatavilla eri kielisinä, vähintään suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. 

Hansel Oy:n tavoitteena on, että uusi sopimuskausi alkaa 15.02.2025. Puitejärjestelyyn tulee liittyä mukaan viimeistään 17.05.2024. Sopimuskausi on kaksi vuotta, jonka jälkeen Hanselilla on mahdollisuus jatkaa sitä kahdella optiovuodella yksi vuosi kerrallaan. Liittymisen yhteydessä Hansel pyytää arviota tulevien hankintojen kokonaisarvosta sopimuskaudelle mahdolliset optiovuodet mukaan laskettuna. Rovaniemen volyymi ko. sopimuskaudella on arviolta 800 000 euroa. 

Hallintosääntö 48 §: Toimielin päättää erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500.000 euroa. Toimielin päättää, tehdäänkö yli 500.000 euron erillishankinta:

1. kaupungin omana työnä;

2. kilpailuttamalla;

3. palvelusetelimallilla vai;

4. paikalliseen, alueelliseen tai valtakunnalliseen yhteishankintasopimukseen liittymällä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta päättää liittyä Hansel Oy:n Toisen asteen oppimateriaalit 2025 –2027 (2029) puitejärjestelyyn.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti toimialajohtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hansel Oy, Anu Kulmala, Kai Väistö