Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Kaukon koulun lakkauttaminen

ROIDno-2017-2081

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rovaniemi konsernialijäämä oli noin 20,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 alijäämäksi on arvioitu 5,0 - 6,0 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on, että aikaisempien vuosien yli 4 prosentin menojen kasvu onnistutaan puolittamaan ja verorahoituksen kasvu on euromääräisesti käyttömenojen kasvua suurempaa. 

Tavoitteen toteutuminen edellyttää toiminnan sopeuttamista. Toimenpiteiden mahdollisimman nopea täytäntöönpano edistää tasapainon saavuttamista tulevina vuosina. 

Koulutuspalveluissa on valmisteltu edellä mainittuun liittyen Kaukon koulun toiminnan järjestämistä uudella tavalla. Kaukon koulun toiminta on mahdollista liittää Ounasvaaran yhtenäiseen peruskouluun.

Koulujen henkilökunnalle ja esimiehille on kerrottu tilanteesta heti valmistelun käynnistyessä. Kouluilla pidetyissä tilaisuuksissa on tuotu esille tilannetta nimenomaan opetuksen järjestämisen osalta. Vaikuttamismahdollisuus asukkaille järjestettiin 16.9.2020 pidetyllä tilaisuudella ja mahdollisuudella antaa myös kirjallinen lausunto asiasta. Edellinen asukastilaisuus mahdollisesta lakkauttamisesta pidettiin 10.10.2019.

Kyläkoulujen olemassaololla on todettu olevan vaikutusta kylien asukkaiden yhteisöllisyyteen ja kylän vetovoimaan. Kylien asukkaiden perustelut koulun säilyttämiselle liittyvät myös muuhun, kuin opetuksen järjestämiseen. Kyläkoulujen oppilaskohtainen kustannus on  Rovaniemellä merkittävästi korkeampi kuin suuremmissa kouluissa ja tavoiteltuihin kululeikkauksiin pääseminen edellyttää muutoksia palveluverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Kaukon koulu lakkautetaan 31.7.2021, lukuvuoden 2020-2021 loputtua ja oppilaat siirtyvät Ounasvaaran peruskoulun oppilaiksi.

Sakke Rantala esitti, että Kaukon koulua ei lakkauteta 31.7.2021. Kaukon koulu säilytetään 1.8.2021 alkaen vähintään kolmen lukuvuoden ajan. Koulun jatkoa arvioidaan aikaisintaan syksyllä 2023.

Mari Jolanki kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty toimialajohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys suoritetaan äänestys.

 

 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 55%

    Antti Väänänen, Maija Pirttijärvi, Nafisa Yeasmin, Reetta Mustonen, Pertti Lakkala, Mika Kansanniva

  • Ei 5 kpl 45%

    Sakke Rantala, Mari Jolanki, Marjatta Koivuranta, Tiina Outila, Timo Tolonen