Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Liikunnan ja urheilun palkitsemisten uudistaminen

ROIDno-2020-2941

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki  huomioi rovaniemeläisen liikunnan ja urheilun saavutuksia kahdella tavalla: sivistyslautakunta valitsee ja palkitsee vuoden urheilijan, vuoden seuratoimitsijan ja vuoden liikuntateon tai –tapahtuman. Vuoden urheilija on palkittu rahapalkinnolla ja muut valinnat on palkittu muistolahjalla (vapaa-ajanlautakunta 26.3.2019, § 31). Kaupunginhallitus on palkinnut olympia-, MM-, EM- tai MC-kisoissa menestyneet urheilijat rahapalkinnoilla (kaupunginhallitus 15.12.2014, § 541). Palkitsemistilaisuus on perinteisesti ollut osa Rovaniemi-viikkoa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.8.2019 (§ 259), että urheilijoiden palkitsemisen säännöt ja kriteerit uudistetaan siten, että uusia sääntöjä noudatetaan jo vuoden 2019 urheilusaavutuksista palkittaessa. Kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan palkitsemiset on myös selkeyden vuoksi hyvä yhdistää. Hallintosäännön (KV 9.12.2019 § 110) mukaan sivistyslautakunta päättää kaupungissa asuvien menestyneiden urheilijoiden palkitsemiskriteereistä.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti toimitaan siten, että syksystä 2020 alkaen sivistyslautakunta valitsee nykyisten valintakriteereiden mukaisesti vuoden urheilijan, vuoden seuratoimitsijan ja vuoden liikuntateon tai –tapahtuman. Arvokisamenestyksestä (olympia-, MM-, EM- tai MC-kisat) palkitaan muistolahjalla. Kaikissa palkintokategorioissa huomioidaan yleisten sarjojen menestyksen lisäksi myös juniori-, seniori- ja paraurheilu. Vuoden 2019 arvokisamenestysten palkitsemistilaisuus järjestetään loppuvuodesta 2020.

Muista merkittävistä urheilusaavutuksista myönnetyistä tunnustuspalkinnoista ja mahdollisista Suomen mestaruuskisamenestyksistä palkitsemisista sivistyslautakunta päättää erikseen määrärahojensa puitteissa. Sivistyslautakunta pidättää itselleen oikeuden palkitsemisesta, palkitsematta jättämisestä tai palkitsemisen perusteiden muuttamisesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupungin liikunnan ja urheilun palkitsemiset uudistetaan esityksen mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus