Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Nivankylän koulun lakkauttaminen

ROIDno-2020-2939

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rovaniemi konsernialijäämä oli noin 20,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 alijäämäksi on arvioitu 5,0 - 6,0 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on, että aikaisempien vuosien yli 4 prosentin menojen kasvu onnistutaan puolittamaan ja verorahoituksen kasvu on euromääräisesti käyttömenojen kasvua suurempaa. 

Tavoitteen toteutuminen edellyttää toiminnan sopeuttamista. Toimenpiteiden mahdollisimman nopea täytäntöönpano edistää tasapainon saavuttamista tulevina vuosina. 

Koulutuspalveluissa on valmisteltu edellä mainittuun liittyen  Nivankylän koulun toiminnan järjestämistä uudella tavalla. Ylikylän uuden monitoimitalon valmistuttua Nivankylän koulun oppilaat voivat siirtyä Ylikylän tai Ounasjoen peruskouluihin syksyllä 2021.

Koulujen henkilökunnalle ja esimiehille on kerrottu tilanteesta heti valmistelun käynnistyessä. Kouluilla pidetyissä tilaisuuksissa on tuotu esille tilannetta nimenomaan opetuksen järjestämisen osalta. Vaikuttamismahdollisuus asukkaille järjestettiin 14.9.2020pidetyllä tilaisuudella ja mahdollisuudella antaa myös kirjallinen lausunto asiasta. Edellinen asukastilaisuus mahdollisesta lakkauttamisesta pidettiin  23.10.2019.

Kyläkoulujen olemassaololla on todettu olevan vaikutusta kylien asukkaiden yhteisöllisyyteen ja kylän vetovoimaan. Kylien asukkaiden perustelut koulun säilyttämiselle liittyvät myös muuhun, kuin opetuksen järjestämiseen. Kyläkoulujen oppilaskohtainen kustannus on  Rovaniemellä merkittävästi korkeampi kuin suuremmissa kouluissa ja tavoiteltuihin kululeikkauksiin pääseminen edellyttää muutoksia palveluverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Nivankylän koulu lakkautetaan 31.7.2021, lukuvuoden 2020-2021 loputtua ja oppilaat siirtyvät Ounasjoen peruskoulun tai Ylikylän koulun oppilaiksi.

Sakke Rantala esitti, että Nivankylän koulua ei lakkauteta 31.7.2021. Nivankylän koulu säilytetään 1.8.2021 alkaen vähintään kolmen lukuvuoden ajan. Koulun jatkoa arvioidaan aikaisintaan syksyllä 2023.

Mari Jolanki kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 55%

    Antti Väänänen, Maija Pirttijärvi, Pertti Lakkala, Mika Kansanniva, Reetta Mustonen, Nafisa Yeasmin

  • Ei 5 kpl 45%

    Mari Jolanki, Tiina Outila, Sakke Rantala, Marjatta Koivuranta, Timo Tolonen