Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Ounasrinteen kirjastopalvelujen toiminnallinen muutos

ROIDno-2020-3032

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounasrinteen lähikirjasto sijaitsee Ounasrinteen monitoimitalossa. Merkittävä osa kirjaston käyttäjistä on lapsia ja nuoria. Kirjastossa on itsepalveluautomaatti. Vuonna 2019 tilastoitiin 19 048 kävijää ja 57 541 lainaa.

Ounasrinteen yhtenäisellä peruskoululla on luonteva mahdollisuus ottaa kirjaston toimitila koulun käyttöön. Ounasrinteen koulussa on n. 800 oppilasta vuosiluokilla 1-9.  

Ounasrinteen kirjastopalvelut organisoidaan 1.1.2021 uudelleen siten, että palvelut tuotetaan kirjastoautopalveluna. Ratkaisun yhteydessä kirjastoautoreittejä päivitetään ja Ounasrinne sijoitetaan mukaan reittiaikatauluun. Saavutettava säästö on  2 henkilötyövuotta, yhteensä noin 80 000 euroa.

Jatkoselvittelyyn on mahdollista tuoda: 

  • varausten nouto- ja lainauspiste Ounasrinteen nuorisotilassa sen aukioloaikoina

  • koulukirjasto koulun tiloissa, tehtävänä aineiston ylläpito ja järjestely, tarjolla alakoululaisia ja yläkoululaisia koskeva aineisto, muista aineistoista vastaisi ja asiakkaista palvelisi kirjastoauto ja muut kirjaston toimipisteet

  • kirjastotilan uusi käyttömahdollisuus monitoimitilana koulun oman käytön lisäksi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn Ounasrinteen kirjastopalvelujen toiminnallisen muutoksen 1.1.2021 alkaen.

Timo Tolonen esitti, että Ounasrinteen kirjaston toiminta jatkuu entisellään.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Timo Tolosen esityksen.

Tiedoksi

Nina Sipola, Meeri Suominen