Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö 4048/20

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 29