Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Sinetän kirjastopalvelujen toiminnallinen muutos

ROIDno-2020-3032

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Perustelut

Sinetän kyläkirjasto sijaitsee alueen koulun yhteydessä. Kirjaston hyllyjä on sijoitettu äidinkielen luokkaan. Kirjastoluokassa ei ole asiakaspalvelupistettä. 

Kirjastopalvelu on mahdollista tuottaa nykyisillä resursseilla alueen asukkaille ja koululle kirjastoautopalveluna, myös siinä tapauksessa, että kaupungissa siirrytään yhden kirjastoauton malliin. Ratkaisu on toiminnallinen monipuolistaen muun muassa tarjolla olevaa kirjastoaineistoa.

Kirjastoautopalvelun avulla uutta  kirjallisuutta on riittävästi saatavilla niin lapsille kuin aikuisille. Koulun ja kirjaston yhteistyötä on mahdollista kehittää ja tuottaa koululle kirjastoautopalvelun avulla kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia kirjastopalveluita, kuten kirjavinkkauksia. Lisäksi koulun on mahdollista tilata kirjastoautopalvelun kautta teemoitettuja “lukulootia” eli laatikoita joihin on kerätty kirjallisuutta toivotuista teemoista. Sinetän koululle on myös mahdollista järjestää autolle oma pysäkkiaika.

Rovaniemen kaupungissa on aloitettu prosessi uuden kirjastoauton hankkimiseksi. OKM:n investointirahaa on haettu ja hankintaa esitetään Rovaniemen kaupungin talousarvioon 2021. Uusi auto on suunniteltu rekka-alustalle liikuteltavine vaihtohyllyineen. Ratkaisu monipuolistaa puitteita ja sen avulla eri reiteille, ml. koulut, varhaiskasvatuksen yksiköt ja kyläreitit, voidaan nopeasti vaihtaa asiakaskuntaan profiloitu aineisto. 

Sinetän alueen kirjastopalvelut tuotetaan 1.1.2021 alkaen autokirjastopalveluna. Sinetän kylä on mahdollista sovittaa nykyiseen reittisuunnitelmaan. Kirjastopalvelujen muotoilulla voidaan saavuttaa etuja, etenkin kun aikaisemmat kokemukset Sinetän kylän asukkaiden kirjastoautopalveluiden käytöstä ovat rohkaisevia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyn Sinetän kirjastopalvelujen toiminnallisen muutoksen 1.1.2021 alkaen.

Merkittiin, että Evilla Lumme poistui kokouksesta klo 16.00 ja Reetta Mustonen saapui kokoukseen klo 16.00.

Tiina Outila esitti, että sivistyslautakunta ei hyväksy Sinetän kirjaston lakkautusta. Kirjaston osalta tulee selvittää mahdolliset kustannussäästöt mikäli palvelu toteutetaan enenevissä määrin omatoimikirjastopalveluna.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti Tiina Outilan esityksen.

Tiedoksi

Nina Sipola, Meeri Suominen