Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Vikajärven koulun lakkauttaminen

ROIDno-2019-3228

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
  • Katri Keisu, opetuspäällikkö, katri.keisu@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin talous heikkeni merkittävästi vuonna 2019 ja tilikausi jäi yli 31 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rovaniemi konsernialijäämä oli noin 20,8 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 alijäämäksi on arvioitu 5,0 - 6,0 miljoonaa euroa.

Talouden tasapainottamisen edellytyksenä on, että aikaisempien vuosien yli 4 prosentin menojen kasvu onnistutaan puolittamaan ja verorahoituksen kasvu on euromääräisesti käyttömenojen kasvua suurempaa. 

Tavoitteen toteutuminen edellyttää toiminnan sopeuttamista. Toimenpiteiden mahdollisimman nopea täytäntöönpano edistää tasapainon saavuttamista tulevina vuosina. 

Koulutuspalveluissa on valmisteltu edellä mainittuun liittyen Vikajärven koulun toiminnan järjestämistä uudella tavalla. Vikajärven koulun oppilaat voidaan ottaa Nivavaaran kouluun. Vikajärven yläkouluikäiset oppilaat kulkevat jo nyt koulukuljetuksessa Nivavaarassa sijaitsevalle Napapiirin yläasteelle.

Koulujen henkilökunnalle ja esimiehille on kerrottu tilanteesta heti valmistelun käynnistyessä. Kouluilla pidetyissä tilaisuuksissa on tuotu esille tilannetta nimenomaan opetuksen järjestämisen osalta. Vaikuttamismahdollisuus asukkaille järjestettiin 15.9.2020, pidetyllä tilaisuudella ja mahdollisuudella antaa myös kirjallinen lausunto asiasta. Edellinen asukastilaisuus mahdollisesta lakkauttamisesta pidettiin 31.10.2019.

Kyläkoulujen olemassaololla on todettu olevan vaikutusta kylien asukkaiden yhteisöllisyyteen ja kylän vetovoimaan. Kylien asukkaiden perustelut koulun säilyttämiselle liittyvät myös muuhun, kuin opetuksen järjestämiseen. Kyläkoulujen oppilaskohtainen kustannus on  Rovaniemellä merkittävästi korkeampi kuin suuremmissa kouluissa ja tavoiteltuihin kululeikkauksiin pääseminen edellyttää muutoksia palveluverkossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Vikajärven koulu lakkautetaan 31.7.2021, lukuvuoden 2020-2021 loputtua ja oppilaat siirtyvät Nivavaaran koulun oppilaiksi.

Sakke Rantala esitti, että Vikajärven koulua ei lakkauteta 31.7.2021. Vikajärven koulu säilytetään 1.8.2021 alkaen vähintään kolmen lukuvuoden ajan. Koulun jatkoa arvioidaan aikaisintaan syksyllä 2023.

Tiina Outila, Marjatta Koivuranta ja Mari Jolanki kannattivat esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu toimialajohtajan esityksestä poikkeava esitys suoritetaan äänestys.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 55%

    Maija Pirttijärvi, Mika Kansanniva, Antti Väänänen, Pertti Lakkala, Reetta Mustonen, Nafisa Yeasmin

  • Ei 5 kpl 45%

    Tiina Outila, Timo Tolonen, Mari Jolanki, Marjatta Koivuranta, Sakke Rantala