Banneri

Sivistyslautakunta, kokous 7.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 8 Ounashallin vakiovuorot talvikaudeksi 2020-21, 25.09.2020

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 148 Irtisanoutuminen vakanssi 71809056, 16.09.2020
§ 149 Valinnan vahvistaminen koulutuspalvelut lv 2020-2021, 29.09.2020

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
§ 38 Lapin maakuntamuseon ja Rovaniemen taidemuseon varajohtajat, 25.09.2020

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 116 Päiväkotisihteerin toimen nro 85556004 täyttäminen / Käpymetsän päiväkoti, 30.09.2020
§ 117 Päiväkotisihteerin toimen nro 85556005 täyttäminen / Ruokolammen päiväkoti, 30.09.2020
§ 118 Päiväkotisihteerin toimen nro 85556002 täyttäminen / Poropolun päiväkoti, 30.09.2020

Rehtori Lapin musiikkiopisto
§ 2 Pianonsoiton tuntiopettajan tehtävän täyttäminen ajalle 28.9.2020–31.5.2021, 23.09.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 196 Oppilashuollon täyttölupa 1.1.2021 alkaen, 25.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan ja puheenjohtajan esityksen.