Tarkastuslautakunta, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 156 Kokouksen avaus sekä osallistujat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut (läsnäolevat jäsenet/varajäsenet tummennettuna)::

JÄSEN    VARAJÄSEN
Sanna Luoma pj   Juhani Juuruspolvi
Markus Lohi vpj   Pekka Lehto
Riitta-Maija Hokkanen   Elina Korteniemi
Petri Keihäskoski   Reetta Mustonen
Anne Hakkarainen   Taina Borisov
Hannu Ovaskainen   Tuomas Koskiniemi
Elina Holm   Meeri Vaarala
Antti Väänänen   Timo Lappalainen
Maria Huhmarniemi   Maarit Simoska
Jarmo Huhtala   Ville Vuorjoki
Seija Karvo   Heidi Alariesto


Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä

Soili Kaihua, kokouksen sihteeri

Katri Ylönen, psykologi, Rekrydiili Oy

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa jatkokokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet, muut saapuvilla olevat henkilöt ja poissaolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi jatkokokouksen ja kävi läpi kokoukseen osallistuvat. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.