Tarkastuslautakunta, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokous on 9.11.2021 pidetyn tarkastuslautakunnan kokouksen jatkokokous. Tarkastuslautakunta päätti tuolloin siirtää kokouksen §:n 148 "Kaupunkitarkastajan virkavalinta" käsiteltäväksi ja päätettäväksi 15.11.2021 kello 08:00 pidettävään jatkokokoukseen. Kokous järjestetään läsnäolokokouksena.

Hallintosäännön 103 §:ssä on määräykset jatkokokouksesta. Sen mukaan ”Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta”. Varapuheenjohtaja Markus Lohi ei ollut paikalla 9.11.2021 kokouksessa asiasta päätettäessä ja hänelle on lähetetty sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta 10.11.2021.

Muilta osin todetaan Kuntalain 103 §:n määräys,​ jonka mukaan toimielin on päätösvaltainen,​ kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ja valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten kokousmenettelystä. Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa, että jatkokokouksesta on sähköisesti ilmoitettu niille toimielimen jäsenille, jotka eivät olleet läsnä 9.11.2021 jatkokokouksesta päätettäessä. Muille toimielimen jäsenille jatkokokouksesta on ilmoitettu kokouksessa 9.11.2021. Puheenjohtaja toteaa myös, että jatkokokous on päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että jatkokokouksesta on sähköisesti ilmoitettu niille toimielimen jäsenille, jotka eivät olleet läsnä 9.11.2021 jatkokokouksesta päätettäessä. Muille toimielimen jäsenille jatkokokouksesta on ilmoitettu kokouksessa 9.11.2021.

Puheenjohtaja totesi myös, että jatkokokous on päätösvaltainen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.