Tarkastuslautakunta, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa jatkokokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 8.42 ja totesi seuraavan kokouksen
ajankohdaksi tiistain 7.12.2021 kello 16:00. Kokouspaikka ja kokouksen
toteuttamistapa ilmoitetaan lähempänä kokousta lähetettävässä kokouskutsussa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.