Tarkastuslautakunta, kokous 1.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 161 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka sekä kokouksen toteuttamistapa ilmoitetaan kokouskutsussa.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:18 ja totesi seuraavan kokouksen ajankohdaksi tiistain 23.8.2022 kello 16:00. Kokouspaikka ja kokouksen toteuttamistapa ilmoitetaan lähempänä kokousta lähetettävässä kokouskutsussa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.