Tarkastuslautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Kokouksen avaus sekä osallistujat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

JÄSEN    VARAJÄSEN
Sanna Luoma pj   Juhani Juuruspolvi
Markus Lohi vpj   Rauno Rantaniemi
Riitta-Maija Hokkanen   Kaisu Huhtalo
Petri Keihäskoski   Reetta Mustonen
Liisa Helin   Anne Hakkarainen
Kalervo Björkbacka   Tuomas Koskiniemi
Elina Holm   Meeri Vaarala
Antti Väänänen   Timo Lappalainen
Tarja Suopajärvi   Maria Huhmarniemi
Jarmo Huhtala   Ville Vuorjoki
Seija Karvo   Anitta Ylitörmänen


Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Tapio Raappana KPMG Oy / vastuullinen tilintarkastaja JHT,​ KHT

Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, kuultavana § 127

Sirpa Salminen, sisäinen tarkastaja, kuultavana § 127

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä

Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet tai henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut osallistujat.

Merkitään pöytäkirjaan, osallistuvatko osallistujat kokoukseen sähköisesti vai kokouskutsussa ilmoitetusta kokouspaikasta. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi kokoukseen osallistuvat. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa olivat puheenjohtajan lisäksi jäsenet Petri Keihäskoski, Antti Väänänen, Jarmo Huhtala ja Seija Karvo sekä varajäsen Tuomas Koskiniemi. Etäyhteyden kautta läsnä olivat jäsenet Riitta-Maija Hokkanen ja Elina Holm sekä varajäsen Anne Hakkarainen.

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa olivat tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki ja vs. kaupunkitarkastaja Juuso Kataja.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.