Tarkastuslautakunta, kokous 16.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 159 §:n mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan tarkastaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Rovaniemen kaupungissa on lisätty sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan nopeutta ja kustannusten säästöä myös hallinnollisiin kuluihin.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjan varsinainen allekirjoitus tehdään seuraavan kokouksen alussa.

Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta, joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle.

Pöytäkirja julkaistaan kahdeksan päivän kuluessa kokouksen pitämisestä kaupungin verkkosivuilla. Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Petri Keihäskoski. Todetaan, että pöytäkirjan tarkastuksen aikaraja on torstai 23.9.2021.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että vastuullinen tarkastaja JHT, KHT Tapio Raappana saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 16:14. Merkittiin pöytäkirjaan, että Raappana osallistui kokoukseen ollen läsnä kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.

 

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Petri Keihäskoski ja todettiin tarkastuksen aikaraja.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.