Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

- Taloushallinto on antanut määräajat tilinpäätöstä varten. Vuoden 2020 tilinpäätösaineisto, kuten tilinpäätöstekstit ja selvitys talousarvioon merkittyjen sitovien tavoitteiden toteutumisesta, on toimitettava viimeistään perjantaina 5.2.2021 talous- ja rahoitusyksikköön. Tilinpäätösainiesto tarkastuslautakunnan osalta tuodaan tammikuun kokoukseen. 

- Lautakunnalle annetaan selvitys koronatilanteen vaikutuksesta palveluihin ja hallintoon.

-Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 27.10.2020 § 105 noudattaa kaupunginhallituksen ohjeita liittyen korona-ajan kokousjärjestelyihin. Tarkastuslautakunnan kokoukset järjestetään hybridikokouksina, jolloin jäsenet voivat osallistua kokoukseen joko paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä. Kokoustila on valittu niin, että kokoukseen osallistujat voivat pitää riittävät turvavälit. Lisäksi kokouksissa noudatetaan tarkkaa käsi- ja yskimishygieniaa sekä käytetään kasvomaskia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi ajankohtaiset asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.