Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Pöytäkirjan tarkastaminen ja kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 158 § määrää pöytäkirjan tarkastamisesta.

Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa ja toteaa pöytäkirjan olevan kokouksen kulun mukainen.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.

Päätös

Tarkastuslautakunta tarkasti pöytäkirjan kokouksessa ja totesi pöytäkirjan olevan kokouksen kulun mukainen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:09 ja totesi seuraavan kokouksen ajankohdaksi ke 27.01.2021 kello 14:00. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.