Tarkastuslautakunta, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Tilintarkastajan raportointi 2020

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullisen tilintarkastajan KHT, JHT Tapio Raappanan raportoinnin tarkastuksen toteutumisesta vuoden 2020 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullisen tilintarkastajan KHT, JHT Tapio Raappanan raportoinnin vuoden 2020 tarkastuksesta. Merkitään saatu raportointi tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli vastuullisen tilintarkastajan KHT, JHT Tapio Raappanan raportoinnin vuoden 2020 tarkastuksesta. Lautakunta merkitsi raportoinnin tiedoksi salassapidettävänä (julkisuuslaki 24 § 15 kohta).


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.