Tarkastuslautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

-Tarkastuslautakunnan toimitilat ovat 1.3.2021 lukien osoitteessa Kairatie 75. Tilapalvelut ei ole vielä määrittänyt vuokrahintaa, jonka se tulee tiloista perimään. Talousarviossa vuodelle 2021 lautakunta varasi toimitilavuokriin 7 836,75 euroa. Kustannuksia lautakunnalle tulee myös uusiin tiloihin muutosta ja laite-/yhteysasennuksista. Niiden kustannusten osalta selvitystä annetaan lautakunnalle talouskatsauksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.