Tarkastuslautakunta, kokous 21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Arviointikertomuksen 2020 valmistelun edistyminen, tilanne 04/2021

ROIDno-2020-3778

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2020 kaupunginvaltuustolle tilinpäätöskokouksessa toukokuussa 2021. Arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanne käydään läpi kokouksessa. Lautakunnalle jaetaan arviointikertomusluonnos (salassa pidettävä, julkisuuslaki (621/1999) 6 § 1. mom 9 kohta).

Arviointikertomuksen valmistelua varten tarkastuslautakunta kuulee kokoukseen kutsuttua henkilöstöjohtaja Antti Määttää. Lautakunnan arvioinnissa keskeistä on se, kuinka valtuuston vuodelle 2020 asettamat henkilöstötavoitteet saavutettiin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastulautakunta kuulee henkilöstöjohtaja Antti Määttää. Lautakunta merkitsee kuulemisen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanteen. Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautekeskustelun pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli henkilöstöjohtaja Antti Määttää vuoden 2020 henkilöstöasioihin liittyen. Lautakunta merkitsi kuulemisen tiedoksi.

Tarkastuslautakunta kävi arviointikertomuksen valmistelun tilanteen läpi ja merkitsi sen tiedoksi. Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautekeskustelun pohjalta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.