Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

-Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 15.5.2023 toimielinten luottamushenkilövalintoja. Valtuusto päätti niin tarkastuslautakunnan kuin muidenkin toimielinten osalta, että lautakunnan jäsenten, varajäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi jatkuu ennallaan 30.6.2023 saakka. Lisäksi valtuusto päätti siirtää jäsenten ja varajäsenten valinnan 19.6.2023 pidettävään kokoukseen. Näin ollen nykyisen lautakunnan toimikausi jatkuu kesäkuun loppuun asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.  


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.