Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kokouksen avaus ja osallistujat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

JÄSEN    VARAJÄSEN
Sanna Luoma pj   Juhani Juuruspolvi
Markus Lohi vpj   Pekka Lehto
Riitta-Maija Hokkanen   Elina Korteniemi
Petri Keihäskoski   Reetta Mustonen
Anne Hakkarainen   Taina Borisov
Hannu Ovaskainen   Tuomas Koskiniemi
Elina Holm   Meeri Vaarala
Antti Väänänen   Timo Lappalainen
Maria Huhmarniemi   Maarit Simoska
Jarmo Huhtala   Ville Vuorjoki
Seija Karvo   Heidi Alariesto


Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Tapio Raappana, päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT, kuultavana § 65, § 66

Miia Löytölä, tilintarkastaja KHT, JHT, kuultavana § 65, § 66

Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä

Henna Penttilä, asiakaspalveluvastaava, kokouksen sihteeri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet tai henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut osallistujat.

Merkitään pöytäkirjaan, osallistuvatko osallistujat kokoukseen sähköisesti vai kokouskutsussa ilmoitetusta kokouspaikasta. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi kokoukseen osallistuvat. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kokoushuoneessa oli puheenjohtaja Sanna Luoma ja jäsen Petri Keihäskoski. Etäyhteyden kautta läsnä olivat jäsenet Seija Karvo, Antti Väänänen, Elina Holm, Anne Hakkarainen, Riitta-Maija Hokkanen ja varajäsen Tuomas Koskiniemi. Poissa nimenhuudossa olivat varapuheenjohtajan Markus Lohen lisäksi jäsenet Hannu Ovaskainen, Maria Huhmarniemi ja Jarmo Huhtala.

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kokoushuoneessa oli tarkastuspäällikkö Juuso Kataja ja asiakaspalveluvastaava Henna Penttilä. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.