Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Pöytäkirjan tarkastaminen ja kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 157 § määrää pöytäkirjan tarkastamisesta.

Hallintosäännön mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa ja toteaa pöytäkirjan olevan kokouksen kulun mukainen.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että jäsen Maria Huhmarniemi liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17.16 etäyhteyden välityksellä. 

Tarkastuslautakunta tarkasti pöytäkirjan kokouksessa ja totesi pöytäkirjan olevan kokouksen kulun mukainen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.29 ja totesi seuraavan kokouksen ajankohdaksi 12.6.2023 kello 16.00. Kokouspaikka sekä kokouksen toteuttamistapa ilmoitetaan lähempänä kokousta lähetettävässä kokouskutsussa. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.