Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 157 §:n mukaisesti pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjan tarkastaja. 

Kaupunki on lisännyt sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan nopeutta ja kustannusten säästöä hallinnollisiin kuluihin.

Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjan allekirjoitus tehdään sähköisesti käyttäen vahvaa tunnistautumista.

Toimielin päättää pöytäkirjan tarkastajan valinnan lisäksi tarkastuksen aikarajasta, joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle.

Pöytäkirja julkaistaan kahdeksan päivän kuluessa kokouksen pitämisestä kaupungin verkkosivuilla. Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan.

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yksittäisten päätösten osalta pöytäkirja on voitu tarkastaa jo kokouksessa. Estettä ei ole tarkastajaa valitsematta hyväksyä koko pöytäkirjan tarkastaminen jo kokouksessa. Tällöin tarkastaminen on syytä käsitellä kokouksen päättämisen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksen päättämisen yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.