Tarkastuslautakunta, kokous 22.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tilintarkastajan raportointi vuoden 2022 tarkastuksesta

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2022 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista. Tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappana esittelee raportin tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juuso Kataja, tarkastuspäällikkö, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee päävastuullista tilintarkastaja Tapio Raappanaa vuoden 2022 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista.

Merkitään saatu raportti tiedoksi ja liitetään se pöytäkirjaan (salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k).

Päätös

Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavaksi kutsutut päävastuullinen tilintarkastaja Tapio Raappana ja tilintarkastaja Miia Löytölä liittyivät kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 16.11. Raappana osallistui kokoukseen kokoushuoneesta käsin ja Löytölä etäyhteyden välityksellä. 

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että:
- jäsen Seija Karvo oli pois kokouksesta kello 16.18 - 16.24
- varajäsen Pekka Lehto liittyi kokoukseen etäyhteyden välityksellä kello 16.20
- jäsen Jarmo Huhtala liittyi kokoukseen etäyhteyden välityksellä kello 16.21
- varajäsen Tuomas Koskiniemi poistui kokouksesta kello 16.25.

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastajan raportoinnin vuoden 2022 tilinpäätöstarkastuksen merkittävistä havainnoista. Lautakunta merkitsi raportin tiedoksi ja lisäsi sen pöytäkirjan liitteeksi (salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k). 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.