Tarkastuslautakunta, kokous 24.2.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 28 Arviointikertomuksen 2020 valmistelun edistyminen, tilanne 02/2021

ROIDno-2020-3778

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2020 kaupunginvaltuustolle tilinpäätöskokouksessa toukokuussa 2021. Arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanne käydään läpi kokouksessa. Lautakunnalle jaetaan arviointikertomusluonnos (salassa pidettävä, julkisuuslaki (621/1999) 6 § 1. mom 9 kohta).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanteen. Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautekeskustelun pohjalta.