Tarkastuslautakunta, kokous 24.2.2021

Esityslista on tarkastettu

§ 24 Muutokset vuoden 2021 käyttösuunnitelmaan

ROIDno-2020-1330

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 16.11.2020 hyväksyi talousarvion vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman vuosille 2022 ja 2023. Talousarviossa valtuusto päätti myös talousarvion 2021 sitovuudesta (s. 27) todeten, että "Käyttötalousosassa valtuusto päättää sitovat määrärahat toimielimille hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Toimielimet voivat päättää määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa".

Valtuusto hyväksyi talousarviossa tarkastuslautakunnan määrärahaksi 250.000. Se on 400 euroa pienempi kuin tarkastuslautakunnan 30.9.2020 hyväksymä talousarvioesitys (250.400). Valtuuston talousarviopäätöksen jälkeen lautakunnan talousarviota on täsmätty yhdessä konsernitalouden kanssa vastaamaan valtuuston talousarviossa hyväksymää 250.000 määrahaa.

Lautakunnan tulee nyt päättää sille talousarviossa osoitetun 250.000 määrärahan käyttösuunnitelmasta. Liitteenä oleva käyttösuunnitelma perustuu pääluvuiltaan lautakunnan 30.9.2020 hyväksymään talousarvioesitykseen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi liitteen 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2021.

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin taloushallinto on tehnyt muutoksia ja täsmennyksiä tarkastuslautakunnan hyväksymään käyttösuunnitelmaan. Merkittävin muutos on toimitilavuokrien menojen eli vuokriin varatun määrärahan pieneneminen. Talousarvion kokonaissumma (250.000) pysyy ennallaan, sillä vastaavasti budjetissa on varauduttu muiden ennakoimattomien menojen kasvuun. Vuokriin varatut määrärahat ovat pienentyneet täsmennetyssä käyttösuunnitelmassa 6466,68 € ja muihin kuluihin varatut määrärahat ovat lisääntyneet samalla summalla 6466,68. Muuttuneet tehtäväkohtaiset määrärahat on merkitty liitteenä 1 olevaan täsmennettyyn käyttösuunnitelmaan punaisella värillä.

Valtuuston 16.11.2020 § 91  nojalla "Käyttötalousosassa valtuusto päättää sitovat määrärahat toimielimille hallinnon ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista varten. Toimielimet voivat päättää määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa".

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen täsmennetyn käyttötaloussuunnitelman vuodelle 2021.