Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

- Kuntalain 113§ mukaan tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Ja valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus on käsiteltävä tilinpäätöksen yhteydessä. Rovaniemen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskokous on suunniteltu pidettäväksi 31.5.2021. Tiedossa ei vielä ole vaikuttaako valtuuston toimikauden jatkuminen kevään kokousaikatauluihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.