Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Arviointikertomuksen 2020 valmistelun edistyminen, tilanne 03/2021

ROIDno-2020-3778

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2020 kaupunginvaltuustolle tilinpäätöskokouksessa toukokuussa 2021. Arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanne käydään läpi kokouksessa. Lautakunnalle jaetaan arviointikertomusluonnos (salassa pidettävä, julkisuuslaki (621/1999) 6 § 1. mom 9 kohta).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanteen. Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautekeskustelun pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.