Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.

Päätös

Merkitään pöytäkirjaan, että Piia Hanni saapui takaisin kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana kello 17:01.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:10 ja totesi seuraavan varsinaisen kokouksen ajankohdaksi keskiviikon 21.4.2021 kello 14:00. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.