Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Työjärjestyksen hyväksyminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä (Hallintosääntö 149 § 2. mom).

Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa yksimielisellä päätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa (Hallintosääntö 150 § 1. mom).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi työjärjestyksen esityksen mukaisesti.

 

Tarkastuslautakunta toteutti kokoukseen kuultavaksi kutsuttujen kuulemiset siten, että se kuuli kuultavaksi kutsuttuja heti kokouksen alussa kokouksen järjestäytymisen jälkeen. Ensin lautakunta kuuli tilintarkastaja Tapio Raappanaa sekä kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainiota §:n 44 osalta ja sen jälkeen controller Janne Juotasniemeä §:n 45 osalta. Tarkastuslautakunta piti tauon kuulemisten välillä kello 16:02-16:07.

 

Merkitään pöytäkirjaan, että Piia Hanni poistui kokouksesta controller Janne Juotasniemen kuulemisen aikana kello 16:34.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.