Tarkastuslautakunta, kokous 24.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Valtionosuudet osana kaupungin tulorahoitusta

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan parhaillaan valmistelemaan arviointikertomukseen on tulossa valtionosuusjärjestelmästä kertova luku.

Vuoden 2020 talousarvioon (s. 66-68) sisältyvä laaja kuvaus valtionosuusjärjestelmästä ja valtionosuuksien merkityksestä Rovaniemen kaupungille on tämän esityksen liitteenä (Liite 1). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä arvioitiin, että Rovaniemi tulisi vuonna 2020 saamaan valtionosuuksia 105,8 milj.euroa. Toteutuma oli 126,9 milj.euroa. 

Lautakunta on pyytänyt controller Janne Juotasniemen esittelemään valtionosuusjärjestelmää, sekä erikseen sitä mikä merkitys valtionosuuksilla on Rovaniemen kaupungin talouteen. Esitys huomioidaan arviointikertomuksen valmistelussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi controller Janne Juotasniemen esityksen valtionosuusjärjestelmästä. 

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli controller Janne Juotasniemen esityksen valtionosuusjärjestelmästä. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi ja lisäsi sen pöytäkirjan liitteeksi 2. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.