Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

- Rovaniemen kaupunki on julkaissut uudistetut verkkosivut. Sivujen uusi visuaalinen ilme on osa kaupungin brändiuudistusta ja täten edistää yhtenäistä kaupunkiviestintää.

- Tarkastuslautakunnan vierailu Kuusamoon. Suunniteltu ajankohta 11-12.11.2020. Kokouksessa annetaan selvitys vierailun valmistelusta

- Tarkastusyksikön tapaaminen kaupunginjohtajan kanssa 12.6.2020. Lautakunnalle annetaan selostus asiasta. 

- Kaupunginvaltuusto käsitteli seuraavat asiat kokouksessaan 15.6.2020: § 39 arviointikertomus vuodelta 2019, § 40 Rovaniemen kaupungin tilinpäätös 2019, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen sekä § 47 Eroaminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä / Sihvo.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esittelyssä kerrotut ajankohtaiset asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.

Tarkastuslautakunta jatkaa Kuusamon vierailun valmistelua ajankohdalla 4.11.-5.11.2020

Petri Keihäskoski saapui paikalle tämän pykälän käsittelyn aikana kello 14:56, Veli-Matti Kilpimaa poistui kello 14:56.