Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 24.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Tietosuoja ja tietosuojavastaavan esittely

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2020 talousarviossa sana tietosuoja mainitaan yhden kerran. Se on huomioitu kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinan yhteydessä. Tietosuoja on kuitenkin paljon enemmän. Jokaiselle kansalaiselle kuuluu oikeus henkilötietojensa suojaan.  

Kuten tietosuojavaltuutetun sivustolla muistutetaan ”tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä”. https://tietosuoja.fi/etusivu

Kaupungin hallintopalveluissa on aloittanut tietosuojavastavana KTM Janne Sandgren. Sandgrenia on pyydetty tarkastuslautakuntaan kertomaan mitä on tietosuoja ja minkälaiseksi hän arvioi tehtävänsä muodostuvan kaupunkiorganisaatiossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee tietosuojavastaava Janne Sandgrenia tietosuoja-asioista.  Merkitään kuuleminen tiedoksi 

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tietosuojavastaava Janne Sandgrenia. Lautakunta merkitsi kuulemisen tiedoksi.

Lautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn aikana kello 15:24-15:31.

Eemeli Kajula saapui paikalle tauon aikana kello 15:29.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.