Tarkastuslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

- Koronaepidemia; kuullaan katsaus epidemian vaikutuksista palveluihin ja hallintoon. Lautakunnalle annetaan selvitys asiaan liittyvästä kaupunginhallituksen päätöksestä (KH 17.8.2020 § 285 Koronavirustilanteeseen varautuminen)

- Hallinto- ja tukipalvelujen Yt-menettelyjen käynnistyminen; annetaan selvitys tarkastuslautakunnalle

- Tarkastuslautakunnan opintomatka Kuusamoon 4-5.11.2020; Valmistelussa opintomatka ja yhteistapaaminen Kuusamon kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa. Järjestelyt toteutetaan matkojen ja majoituksen osalta kustannuksia säästävällä tavalla sekä lautakunnan talousarvion puitteissa. 

-  Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto ovat käynnistäneet Kuntien ja kuntayhtymien tilintarkastuksen laatua ja toimivuutta selvittävän  hankkeen Valtiovarainministeriön toimeksiannosta.  Tietoa on pyydetty myös Rovaniemen kaupungilta.  Hankkeesta tullaan tekemään kuntien ja kuntayhtymien käyttöön tuleva selvitys

- Elinvoimalautakunta käsittelee 25.8.2020 § 110 virkajärjestelyjä. Esillä on mm. hallintopäällikön avoimen viran täyttäminen määräaikaisesti ajalle 1.9.2020-31.5.2021.  Mahdollisena pidetään, että tehtävään tulisi suostumuksensa mukaisesti määrätyksi Rauni Jokelainen. Jokelainen on virkavapaalla tarkastuslautakunnan kaupunkitarkastajan virasta 10.1.2021, joten tarkastuslautakunnan tulee ratkaista myös kevätkauden työjärjestelyt. 

- Syyskuun kokous 30.9; annetaan lautakunnalle ennakkotietoa valmistelussa olevista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi esittelyssä todetut ajankohtaiset asiat

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.