Tarkastuslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokouksen päätösvaltaisuuden osalta todetaan Kuntalain 103 §:n määräys, jonka mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Valtuusto on kuntalain 90 §:n nojalla määrännyt hallintosäännössä toimielinten kokousmenettelystä. Määräykset koskevat mm. kokouksen koollekutsua sekä kokouksesta ilmoittamista ja esityslistan julkaisua.

Hallintosäännön 147 §:n mukaisesti kokouksen puheenjohtaja toteaa onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Tarkastuslautakunnan kokous pidetään lähikokouksena Lapin koulutuskeskus Redun tiloissa. Kokoustila on mitoitettu 20 hengelle. Lautakunnan kokoukseen osallistuuu yhdessä viranhaltijoiden kanssa enintään 9 henkilöä.  

Lähikokoukseen kutsutuille on jaettu kaupunginhallituksen 17.8.2020 §275 ohje koronavirustilanteen huomioimisesta kokouksessa. Ohje liitteenä. Ohjetta noudatetaan myös tarkastuslautakunnan kokouksessa soveltuvin osin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja toteaa tarkastuslautakunnan kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen.