Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 26.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 LISÄPYKÄLÄ: Laskujen asiatarkastus ja hyväksyntä vuonna 2020 - Täydennys 26.8.2020 (lisäpykälä)

ROIDno-2019-787

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta noudattaa laskujen ja tositteiden hyväksymistä ja asiatarkastusta koskevassa asiassa samoja menettelyjä kuin kaupunginhallitus ja sen alaiset toimielimet. Kaupunginhallitus ohjeistaa asiasta vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Tieto kunkin toimielimen päättämistä hyväksyjistä, varahyväksyjistä sekä asiatarkastajista toimitetaan talousyksikköön.

Lautakunnan laskujen ja tositteiden asiatarkastajana vuonna 2019 on toiminut 3.10.2019 saakka kaupunkitarkastaja Rauni Jokelainen, sekä 4.10 alkaen toimistosihteeri Juuso Kataja. Asiatarkastajan varahenkilönä on 2019 toiminut taloussihteeri Teija Fisk. 

Laskujen ja tositteiden hyväksyjänä vuonna 2019 on toiminut tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki. Varahyväksyjä on ollut lautakunnan puheenjohtaja. Puheenjohtaja on myös hyväksynyt tarkastuspäällikköä koskevat laskut.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta määrää että lautakunnan toimintaan liittyvien laskujen ja tositteiden 

- asiatarkastajana ajalla 1.1.2020–31.5.2020 toimii kaupunkitarkastajan viransijaiseksi määrätty henkilö. 

- asiatarkastajana ajalla 1.6.2020-31.12.2020 toimii kaupunkitarkastaja Rauni Jokelainen.

- asiatarkastajan varahenkilönä ajalla 1.1.- 31.12 2020 toimii toimistosihteeri Teija Fisk

Lisäksi tarkastuslautakunta määrää, että 

- laskujen hyväksyjänä ajalla 1.1.- 31.12.2020 toimii tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki

- laskujen tarkastuksen varahenkilönä ajalla 1.1.-31.12.2020 toimii tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jaakko Huttunen.  Puheenjohtaja hyväksyy myös tarkastuspäällikköä koskevat laskut.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Laskujen asiatarkastusta ja hyväksyntää koskevassa päätöstä 18.12.2019 § 147 on syytä täydentää. Päätöksessä ei määritetä puheenjohtajaa koskevien laskujen käsittelystä. Puheenjohtajan laskut liittyvät pääsosin kokousmenettelyyn kuten kokousmatkojen kustannuksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta määrää että ajalla 1.1.2020 - 31.12.2020 lautakunnan puheenjohtajan laskujen ja tositteiden
- asiatarkastajana toimii kaupunkitarkastaja tai hänen viransijaiseksi määrätty henkilö,
- asiatarkastajan varahenkilönä toimii toimistosihteeri Teija Fisk,
- laskujen hyväksyjänä toimii kaupungin controller Janne Juotasniemi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Jaakko Huttunen poistui tämän pykälän käsittelyn ajaksi kello 16:21-16:24. Matti Pöykkö toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan.

Tiedoksi

Kaupungin controller

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.