Tarkastuslautakunta, kokous 27.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Tarkastuslautakunnan kokousjärjestelyt

ROIDno-2019-787

Valmistelija

 • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 19.10.2020 § 330 kaupungin eri toimielinten kokousjärjestelyistä. Kokousjärjestelyissä huomioidaan tämän hetkinen koronaepidemian tilanne ja viranomaisten asiaan liittyvät ohjeet. Kaupunginhallitus päätti seuraavista toimiohjeista toimielinten kokoontumisia varten:

 • toimielinten kokoukset tulee pitää mahdollisuuksien mukaan pääsääntöisesti sähköisinä kokouksina,
 • kokouksia voidaan pitää tarpeen niin vaatiessa hybridikokouksina, jolloin riskiryhmiin kuuluvat jäsenet osallistuvat sähköisesti ja muut kokoontuvat riittävän suuressa kokoustilassa,
 • mikäli toimielin pitää hybridikokouksen kokoustilassa
  • tila tulee valita niin, että kokoukseen osallistuvat voivat pitää kokoukseen saapuessaan ja kokoustilassa ollessaan riittävää turvaväliä (1-2 m), esimerkiksi auditorio. Kokous voidaan pitää kaupunginhallituksen huoneessa vain, jos kokoukseen osallistuu maksimissaan 16 henkilöä.
  • kokouksissa tulee noudattaa tarkkaa ja hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja kokouksessa käytetään kasvomaskia,
  • noudatetaan muutoinkin THL:n ja OKM:n 21.9.2020 antamaa ohjetta,
 • toimielimen puheenjohtaja päättää pidetäänkö kokous sähköisenä vai hybridikokouksena.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen ohjeet. Lautakunta noudattaa ohjeita kokouskäytännöissään. 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.