Tarkastuslautakunta, kokous 27.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:13 ja totesi seuraavan varsinaisen kokouksen ajankohdaksi keskiviikon 24.2.2021 kello 14:00. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.

Puheenjohtaja totesi myös, että 27.1.2021 pidetyn kokouksen jatkokokous asian 8 päätöksen mukaisesti pidetään 3.2.2021 kello 14:00. Jatkokokoukseen ei lähetetä erillistä kutsua.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.