Tarkastuslautakunta, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

- Tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen yhteiskokous 13.12.2022 klo 14.00 peruuntuu ja siirtyy pidettäväksi ensi vuoden alkupuolelle; tarkemmasta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin.

- Tarkastuspäällikkö Jari Kotimäen jäädessä eläkkeelle 1.12. alkaen on lautakunnan jäsenille ja tarkastuspäällikön lähimmille työtovereille pienimuotoinen kahvitilaisuus ennen tarkastuslautakunnan kokousta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi ne tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.