Tarkastuslautakunta, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Kokouksen avaus sekä osallistujat

Valmistelija

  • Juuso Kataja, kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Toimielimeen valitut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

JÄSEN    VARAJÄSEN
Sanna Luoma pj   Juhani Juuruspolvi
Markus Lohi vpj   Pekka Lehto
Riitta-Maija Hokkanen   Elina Korteniemi
Petri Keihäskoski   Reetta Mustonen
Anne Hakkarainen   Taina Borisov
Hannu Ovaskainen   Tuomas Koskiniemi
Elina Holm   Meeri Vaarala
Antti Väänänen   Timo Lappalainen
Maria Huhmarniemi   Maarit Simoska
Jarmo Huhtala   Ville Vuorjoki
Seija Karvo   Heidi Alariesto


Muut osallistujat / kuultavaksi kutsutut:

Tuomas Mathlein, erityissuunnittelija, kuultavana § 132

Sirpa Salminen, sisäinen tarkastaja, kuultavana § 133

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, toimielimen esittelijä

Juuso Kataja, kaupunkitarkastaja, kokouksen sihteeri

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen saapuvilla olevat jäsenet tai henkilökohtaiset varajäsenet sekä muut osallistujat.

Merkitään pöytäkirjaan, osallistuvatko osallistujat kokoukseen sähköisesti vai kokouskutsussa ilmoitetusta kokouspaikasta. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi kokoukseen osallistuvat. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kokoushuoneessa oli puheenjohtaja Sanna Luoman lisäksi jäsenet Petri Keihäskoski, Antti Väänänen, Maria Huhmarniemi sekä Seija Karvo. Etäyhteyden kautta läsnä olivat Anne Hakkarainen, Hannu Ovaskainen, Elina Holm sekä Jarmo Huhtala. Poissa nimenhuudossa olivat Markus Lohi ja Riitta-Maija Hokkanen.

Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että paikalla kokoushuoneessa oli tarkastuspäällikkö Jari Kotimäki ja kaupunkitarkastaja Juuso Kataja.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.