Tarkastuslautakunta, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Pöytäkirjan tarkastaminen ja kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Juuso Kataja, kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 158 § määrää pöytäkirjan tarkastamisesta.

Hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjan tulee kertoa mm. kokouksen alkamis- ja päättymisajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa ja toteaa pöytäkirjan olevan kokouksen kulun mukainen.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyväksi, sekä toteaa kokouksen päättymisajan.

Puheenjohtaja toteaa seuraavan kokouksen ajankohdan. Kokouspaikka ilmoitetaan lähempänä kokousta.

Päätös

Tarkastuslautakunta tarkasti pöytäkirjan kokouksessa ja totesi pöytäkirjan olevan kokouksen kulun mukainen. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:18 ja totesi seuraavan kokouksen ajankohdaksi tiistain 13.12.2022. Kokouspaikka ja -aika sekä kokouksen toteuttamistapa ilmoitetaan lähempänä kokousta lähetettävässä kokouskutsussa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.