Tarkastuslautakunta, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Juuso Kataja, kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 159 §:ssä on määräykset pöytäkirjan laatimisesta sekä tarkistamisesta. Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa toimielimen valitsema pöytäkirjan tarkastaja. Toimielin päättää myös tarkastuksen aikarajasta, joka ajoittuu kokouspäivästä lukien seuraavan seitsemän päivän sisälle. 

Kaupunki on lisännyt sähköisten palveluiden käyttöä pyrkien saamaan nopeutta ja kustannusten säästöä hallinnollisiin kuluihin. Pöytäkirja on tällä perustein tarkastettu ja hyväksytty sähköpostitse. Pöytäkirja julkaistaan kahdeksan päivän kuluessa kokouksen pitämisestä kaupungin verkkosivuilla. Julkaisun päivämäärä merkitään pöytäkirjaan. Pöytäkirjan varsinainen allekirjoitus on tehty myöhemmin eli yleensä seuraavan kokouksen alussa.

Hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Yksittäisten päätösten osalta pöytäkirja on voitu tarkastaa jo kokouksessa. Estettä ei ole tarkastajaa valitsematta hyväksyä koko pöytäkirjan tarkastaminen jo kokouksessa. Tällöin tarkastaminen on syytä käsitellä kokouksen päättämisen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksen päättämisen yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.