Tarkastuslautakunta, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Tarkastuslautakunnan työjärjestelyt 1.12. alkaen

ROIDno-2019-3003

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunkitarkastaja Juuso Kataja määrättiin hoitamaan tarkastuspäällikön avointa virkaa ajalle 1.12.2022 - 28.2.2023 (tark ltk  8.11.2022 §125). Virka jää avoimeksi tarkastuspäällikkö Kotimäen eläkkeelle siirtymisen vuoksi (tark ltk 8.11.2022 §124). Tarkastuslautakunta ei ole muilta osin päättänyt työjärjestelyistä. Lautakunnan alaisia virkoja ovat tarkastuspäällikön ja kaupunkitarkastajan virka. Kunnes pysyvämmästä ratkaisusta päätetään tulee lautakunnalle varmentaa pöytäkirjanpitäjän ja sihteerin tehtävien hoito.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun lautakunnan työ- ja virkajärjestelyistä. Merkitään keskustelu tiedoksi. 

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi keskustelun lautakunnan työ- ja virkajärjestelyistä. Keskustelu merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.