Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 30.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Koronavirus on tarkoittanut merkittäviä muutoksia ja järjestelyjä kaupungin eri palveluissa. Myös muutokset kaupungin hallinnossa kuten kokousjärjestelyissä ja viranhaltijoiden työtavoissa ovat olleet merkittäviä. 

Kuntalaisten arki on muuttunut merkittävästi omaehtoisten varotoimenpiteiden tai viranomaisten asettamien rajoitusten vuoksi.

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset heijastuvat kaupungin talouteen. Lyhyellä aikavälillä muutokset näkyvät palvelujen järjestämisen ja tuotannon kasvaneina kustannuksina. Ja pidemmällä aikavälillä verokertymä tulee olemaan ennakoitua pienempi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy ajankohtaiskeskustelun Koroanviruksen merkityksestä asukkaille sekä kaupunkiorganisaatiolle. 

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli ajankohtaiset asiat ja merkitsi tiedoksi.