Banneri

Tarkastuslautakunta, kokous 30.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Arviointikertomuksen valmistelun edistyminen, tilanne 04/2020

ROIDno-2019-3149

Valmistelija

  • Juuso Kataja, vs. kaupunkitarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksen vuodelta 2019 kaupunginvaltuustolle tilinpäätöskokouksessa kesäkuussa 2020. Arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanne käydään läpi kokouksessa. Jäsenet ovat saaneet tekstiluonnoksen arvioitavakseen. 

Kertomuksen käsittely jatkuu ja siitä päätetään toukokuun lopulla pidettävässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointikertomuksen valmistelun etenemisen tilanteen.

Valmistelua jatketaan lautakunnalta saadun palautekeskustelun pohjalta.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.